Misiune Didactică

Misiunea specializarii administratie publica consta în pregatirea de specialisti cu studii superioare în domeniul administratiei publice centrale si locale si al cercetarii stiintifice de profil.
Prin disciplinele integrate în planul de învatamânt se urmareste:

  • Asigurarea unei pregatiri generale în domeniul administratiei publice, în special insistându-se asupra însusirii cunostintelor de fond aferente domeniului stiintelor administrative, economice si juridice
  • Pregatirea si perfectionarea studentilor pentru a deveni functionari publici de cariera, care sa se integreze în institutiile si autoritatile administratiei publice, raspunzând astfel unei nevoi reale de specialisti cu studii superioare în acest domeniu. 

Pentru studentii de la specializarea administratie publica exista diferite forme de implicare a lor în activitati de cercetare stiintifica, astfel:

  • Cercetare stiintifica realizata în mod independent, îndrumata de cadrele didactice si care se finalizeaza prin proiecte, eseuri, studii de caz, lucrari de diploma, etc.;
  • Transformarea partiala a unui numar de ore determinat (prevazut prin programele analitice ale disciplinelor), în seminarii stiintifice;
  • Antrenarea si participarea studentilor la realizarea unor programe / proiecte coordonate de catedre si centrele de cercetare stiintifica;
  • Organizarea de catre catedre a unor cercuri stiintifice studentesti.
  • Rezultatele activitatii desfasurate de catre studentii de la specializarea administratie publica sunt luate în considerare în sistemul de notare profesionala a studentilor, iar o parte dintre acestea sunt publicate în revista de specialitate a Catedrei de Administratie si Management Public.